Technologia a uczenie się dzieci: Czy szkoły potrzebują wygody czy tradycji?

Toczy się nieustanna debata na temat tego, jak najlepiej kształcić nasze dzieci. Tradycjonaliści twierdzą, że szkoły powinny koncentrować się na nauczaniu uczniów podstaw czytania, pisania i arytmetyki przy użyciu papierowych podręczników i kredowych tablic. Zwolennicy technologii twierdzą jednak, że szkoły powinny podnieść poprzeczkę, wprowadzając do klas nowe technologie. Takie jak na przykład komputery z dostępem […]

Read More